Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Kotak.eu en de Klanten. Homecooks verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Homecooks’.

1. Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van de bij Kotak aangesloten Homecook dat door de Klant via het Platform bij de Homecook kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de bij Kotak aangesloten Homecook van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de bij Kotak.eu aangesloten Homecook met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Kotak.eu waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Homecook: een persoon (amateur of professioneel) dat hapjes, koekjes en snacks bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Homecookinformatie: de informatie van de bij Kotak.eu aangesloten Homecook met betrekking tot, onder andere, algemene informatie, productaanbod (hapjes, koekjes en snacks), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), ingredienten, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Kotak.eu worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de betreffende Homecook.

2. Identiteit van Kotak.eu

AOT handelend onder de naam ‘Kotak.eu’

Adres hoofdvestiging:

Sluispad 5

1505 EJ Zaandam

KvK: 12345678

BTW-nr: NL123456789B01

Email: info@kotak.eu

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Kotak.eu is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de bij Kotak.eu aangesloten Homecook van toepassing.
 2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de bij Kotak.eu aangesloten Homecook aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de bij Kotak.eu aangesloten Homecook op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. Kotak.eu publiceert het Aanbod namens de Homecooks op het Platform, overeenkomstig de door de Homecooks aangeleverde informatie. Kotak.eu aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie op het Platform. de bij Kotak.eu aangesloten Homecook kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de bij Kotak.eu aangesloten Homecook voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. Kotak.eu geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. Kotak.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Kotak.eu de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door de bij Kotak.eu aangesloten Homecook worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kotak.eu of de bij Kotak.eu aangesloten Homecook te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de bij Kotak.eu aangesloten Homecook als Kotak.eu.
 5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de bij Kotak.eu aangesloten Homecook, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Kotak.eu is weergegeven.
 7. Bij aflevering van de Bestelling kan de bij Kotak.eu aangesloten Homecook vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de bij Kotak.eu aangesloten Homecook de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 8. Kotak.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Kotak.eu worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij de bij Kotak.eu aangesloten Homecook is slechts mogelijk indien de bij Kotak.eu aangesloten Homecook expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
 2. De bij Kotak.eu aangesloten Homecook heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Kotak.eu besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. Kotak.eu heeft het recht om namens de bij Kotak.eu aangesloten Homecook Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Kotak.eu een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Kotak.eu dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Kotak.eu hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om de bij Kotak.eu aangesloten Homecook te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de bij Kotak.eu aangesloten Homecook aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De bij Kotak.eu aangesloten Homecook heeft Kotak.eu geautoriseerd om namens de bij Kotak.eu aangesloten Homecook de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij Kotak.eu te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de bij Kotak.eu aangesloten Homecook en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de bij Kotak.eu aangesloten Homecook. Kotak.eu kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Kotak.eu op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Kotak.eu is ontvangen zal Kotak.eu zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Kotak.eu streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de bij Kotak.eu aangesloten Homecook (lid 1) of Kotak.eu (lid 2).
 5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Kotak.eu sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Kotak.eu is info@kotak.eu.

9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 1. Kotak.eu heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

  Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  Laan van Malkenschoten 20
  7333 NP
  Apeldoorn

  via de volgende assuradeur:

  Meijers Assurantiën B.V.
  Van Heuven Goedhartlaan 935
  1181 LD
  Amstelveen

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft Nederland als verzekeringsgebied.

10. Nieuwsbrief

 1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via info@kotak.eu.

11. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Kotak.eu verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.